هنرکده نیوشا

حریم خصوصی

 سیاست ها هنرکده نیوشا تعیین میکند که اطلاعات اشخاص در هنگام کار با وبسایت و اپلیکیشن هنرکده نیوشا ” کاملا محرمانه و مخفی می ماند.

هنرکده نیوشا” پایبند بر حفظ حریم خصوصی کاربران وبسایت خود می باشد.اگر در هر قسمتی از وبسایت اطلاعاتی درباره ی شما خواسته شود کاملا محفوظ خواهد ماند.

اعتماد و آسودگی خیال شما اعتبار ما است.

هنر کده نیوشا:
آدرس وب سایت: https://nioshamold.ir
آدرس اینستاگرام: https://www.instagram.com/nioshamold